Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας 156 Νέες Μόνιμες Θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίες θα προκηρυχθούν από τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Υγειονομικές Περιφέρειες για θέσεις που αφορούν τα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία για θέσεις που αφορούν στον οργανισμό τους).

Οι παραπάνω θέσεις αφορούν στη στελέχωση Δομών Υγείας όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν προκηρυχθεί από τους φορείς άλλες 757 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσής τους.