Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υλοποιεί αθλητικές δράσεις για τους πρόσφυγες ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω οι οποίοι συμμετέχουν σε τρίμηνο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας με στόχο την προαγωγή της υγείας τους.

Η άθληση των προσφύγων, οι οποίοι συμμετέχουν σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα της επιλογής τους, πραγματοποιείται στις αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.ΕΘ. των γυμναστηρίων Ε.Γ.Α. «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ» και Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής των δυο Γυμναστηρίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+Sport με τίτλο «Different people-Common needs. Refugees moving towards a physically active life (DiCoR)» σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το κέντρο φιλοξενίας του Ελαιώνα και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.