Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή TAXISnet για την υποβολή των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους, για να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr, αλλά και από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr.