Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το έτος 2017-2018 σε μορφή pdf.