Το έγγραφο για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 σε μορφή pdf. 

Τα Μουσικά Σχολεία της χώρας και οι σχετικές αιτήσεις σε μορφή doc.