ΑΠΕ/ΜΠΕ

Στα πλαίσια της βελτίωσης της διαδικασίας εισαγωγής ασθενών για αποκατάσταση με όρους διαφάνειας και ισοτιμίας συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή με ευθύνη του Αναπληρωτή Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.

Από 12/6/2017 ο ασθενής εξετάζεται από τους ιατρούς του ΕΚΑ και του δίνεται ειδική κάρτα ενημέρωσης όπου εκτός από τα προσωπικά στοιχεία αναγράφεται ειδικός αριθμός της προγραμματισμένης εισαγωγής του (2017001. 2017002 κοκ)

Ο ενδιαφερόμενος ή οι συγγενείς μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα του ΕΚΑ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΑ, θα επιλέγουν την κατηγορία “Λίστα Εισαγωγών” από το κεντρικό menu ή θα μπαίνουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eka-hosp.gr/index.php/lista