Ψηφίστηκε στις 11.4.2017 στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων της άρσης ακινησίας ενός οχήματος και της καταβολής τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης του.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα καταβάλλει:

  • για διάρκεια ενός (1) μήνα τα 2/12 των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας
  • για διάρκεια τριών (3) μηνών τα 4/12 των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας
  • για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) 2/12.