Με τροπολογία που ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 11.4.2017 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία μετάταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή παραμονής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ η 12η Μαΐου 2017.

Τυχόν πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης έναρξης ή μεταβολής διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

Επίσης, ειδικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι αγρότες εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους και αφορούν μόνο το έτος 2016 και όχι τυχόν ποσά αναδρομικών επιδοτήσεων που αφορούν παλαιότερα έτη.