Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2017