Με το άρθρο 73 του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές των ανασφάλιστων πολιτών, που προέρχονται από τη νοσηλεία τους σε Δημόσιες Δομές Υγείας πριν την ψήφιση του ν. 4368/2016 (Παράλληλο Πρόγραμμα).

Δεδομένου ότι μέχρι την ψήφιση του ν. 4368/2016 το δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στο δημόσιο σύστημα υγείας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφαλιστική του ικανότητα, πολλοί ανασφάλιστοι πολίτες της χώρας επιβαρύνθηκαν με χρέη χιλιάδων ευρώ που προέρχονταν από τη νοσηλεία τους σε δημόσιες δομές υγείας. Κάποια από τα χρέη αυτά βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της χώρας και σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένης της αδυναμίας αποπληρωμής τους, έχουν επιβαρυνθεί και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

Αυτά ακριβώς τα χρέη διαγράφονται, αποκαθιστώντας μία τεράστια αδικία.