ΑΠΕ/ΜΠΕ

Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις υποψηφίων για την κάλυψη θέσης κλ.ΠΕ02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, που προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. 113013/Η2/5-7-2017 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018», θα διεξαχθούν Τρίτη 29-8-2017, με ώρα έναρξης 11.00 π.μ., Τετάρτη 30-8-2017, με ώρα έναρξης 09.00 π.μ. και Πέμπτη 31-8-2017, με ώρα έναρξης 09.00 π.μ., σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος όροφος, γραφείο 1170.

Το πλήρες έγγραφο με τους πίνακες κ τα ονόματα των υποψηφίων σε μορφή pdf.