Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τις διοικήσεις των συγκοινωνιακών οργανισμών και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την εφαρμογή των ήδη θεσμοθετημένων μέτρων, που αφορούν στη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων στις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και τη διαγραφή των διοικητικών προστίμων που τους έχουν επιβληθεί, έως και στις 30/06/2015

Συγκεκριμένα ο Αν. Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ, ζητάει από τους προαναφερθέντες φορείς να προβούν άμεσα στις εξής ενέργειες:

1.Στη σύνταξη καταλόγου με τα ανεξόφλητα πρόστιμα κατά την τελευταία πενταετία, από όπου θα προκύπτουν το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και διεύθυνση κατοικίας όλων εκείνων εις βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί οι αντίστοιχες παραβάσεις,

2. Στη διασταύρωση των στοιχείων των πολιτών που εμπεριέχονται στον κατάλογο, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να αντιπαραβληθεί με τα τηρούμενα υπ’ αυτόν αρχεία, για να διακριβωθεί αν οι ανωτέρω, κατά την επιβολή του προστίμου ή σήμερα, διατηρούσαν ή απέκτησαν την ιδιότητα του ανέργου.

3. Στη διαγραφή των ως άνω προστίμων όπως προβλέπεται στο νόμο 4331/2015 αρ. 77 και στην περίπτωση όσων εξ αυτών, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έχουν διαβιβαστεί προς είσπραξη στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όπως εντέλλεστε στη διαγραφή τους.

Η επιστολή του αν. υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστου Σπίρτζη, στην οποία επισυνάπτεται ο σχετικός νόμος (4331/2015 – ΦΕΚ Α69/02-07-2015) απευθύνεται προς τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους των Ο.Α.Σ.Α Α.Ε, Ο.Σ.Υ Α.Ε και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ.κ. Γρηγόριο Δημητριάδη, Ιωάννη Οικονόμου και Νικόλαο Παπαθανάση αντίστοιχα, όπως επίσης και στον ΟΑΕΔ. Επιπροσθέτως κοινοποιείται, στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη.