Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ  εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του για την κατάρτιση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 και τον προγραμματισμό των δαπανών για τα έτη 2018-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ