Για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές δύο δήμων της χώρας, αλλά και για τα απαραίτητα έργα υποδομής λόγω των φυσικών καταστροφών από τις έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 210.000 ευρώ:
· Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, ευρώ 120.000
· Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, ευρώ 90.000

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.