Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.501.394 ευρώ, εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των Οργανισμών προς τρίτους, εγκρίθηκαν οι παρακάτω επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.271.394 ευρώ: Δήμος Καντάνου – Σελίνου, Νομός Χανίων, 130.226 ευρώ, Δήμος Λοκρών, Νομός Φθιώτιδας 1.168.168 ευρώ.

Τέλος, για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές της Σκοπέλου, λόγω των φυσικών καταστροφών από την τελευταία κακοκαιρία, εγκρίθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 230.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.