Με γνώμονα ότι ο θεσμός των κρατικών επιχορηγήσεων χορού έχει ως στόχους:

• την ενίσχυση της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και της ελληνικής χορευτικής κοινότητας,

• Την ενθάρρυνση των συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού

• Την δημιουργία θέσεων εργασίας

• την στήριξη δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του χορού και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας