Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ελλάδα ενεργοποίησε τα προγράμματα της νέας περιόδου πριν από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 θα έχουν ενεργοποιηθεί σε ποσο- στό 50%.

Κατεβάστε το:

ΕΣΠΑ 2014-2020: Factsheet (pdf)