Τα καθήκοντά τους ανέλαβαν οι πρώτοι 11 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), 14 χρόνια μετά την τελευταία προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την πλήρωση συνολικά 80 θέσεων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων κι ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ.

Η πλήρωση και των υπόλοιπων θέσεων θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται από το ΑΣΕΠ και τα αποτελέσματα για άλλες 70 θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).