Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης ανακοινώνει ότι παραδίδεται στους πολίτες και το επιβατικό κοινό της Αθήνας το έργο της Τηλεματικής ΟΑΣΑ. Έργο, σημαντικό, χρήσιμο και αναγκαίο, που αναβαθμίζει θεαματικά την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, και τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου, σε ολόκληρο το Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας.

Η σταδιακή εφαρμογή της Τηλεματικής και των «έξυπνων» στάσεων του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αττικής ξεκινά από σήμερα 21 Μαρτίου 2016, ενώ το έργο προβλέπεται να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του Απριλίου 2016.

Η τελική λύση ολοκλήρωσης του σχετικού διαγωνισμού, επιτάχυνσης  και  παράδοσής του έργου, χωρίς καθυστερήσεις, στη χρήση του επιβατικού κοινού επιτεύχθηκε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τους προγραμματισμούς της Κυβέρνησης, του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ και της νέας Διοίκησης του ΟΑΣΑ.

Για  να αποκτήσει επιτέλους η Αθήνα, όπως όλες οι πρωτεύουσες και οι μεγάλες πόλεις του σύγχρονου κόσμου ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεματικής αστικών συγκοινωνιών, ο  Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης, με  συντονισμένες ενέργειες της νέας Διοίκησης του ΟΑΣΑ, έθεσε σε εφαρμογή νέους κανόνες αποτελεσματικότητας, πιστής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και βελτίωσης του συμβατικού πλαισίου του έργου, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και με σεβασμό στην καθημερινότητα του πολίτη.

Το νέο σύστημα Τηλεματικής ΟΑΣΑ διασφαλίζει  την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επιβατών, όσον αφορά στην εκτέλεση των δρομολογίων και ταυτόχρονα την καλύτερη διαχείριση του στόλου και την εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ. Βάζει τέρμα στις αναμονές του επιβατικού κοινού στις στάσεις και στις σκηνές ταλαιπωρίας των επιβατών στις συγκοινωνίες του παρελθόντος, αφού οργανώνει και διευκολύνει τον προγραμματισμό των μετακινήσεων.

Η  Τηλεματική ΟΑΣΑ, ένα τόσο αναγκαίο και χρήσιμο έργο για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των πολιτών στην πρωτεύουσα, χρειάστηκε πάνω από δέκα χρόνια έως ότου ωριμάσει και αρχίσουν οι διαδικασίες υλοποίησής του. Χρειάστηκε επίσης να ξεπεραστούν και να αντιμετωπιστούν από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και τη νέα Διοίκηση ΟΑΣΑ εμπλοκές, καθυστερήσεις και διαχειριστικές αστοχίες των Κυβερνήσεων και  Διοικήσεων ΟΑΣΑ του παρελθόντος.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι:

  • Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τελικά τον Ιούλιο του 2014 και αφού είχε μεσολαβήσει χρονικό διάστημα τριών περίπου ετών από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως την οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης.
  • Στην αρχική σύμβαση του έργου δεν είχαν προβλεφτεί σημαντικοί όροι, όπως π.χ. αυτός για τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του έργου. Όροι, που διασφαλίστηκαν με παρεμβάσεις της νέας Διοίκησης ΟΑΣΑ.
  • Επίσης σύμφωνα με την αρχική σύμβαση η εφαρμογή της τηλεματικής περιλαμβάνει μόνο 1.000 «έξυπνες» στάσεις από ένα πολλαπλάσιο σύνολο στάσεων που υπάρχουν στο δίκτυο του ΟΑΣΑ. Θέμα που εξετάζεται να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένη λύση.
  • Η νέα Διοίκηση του ΟΑΣΑ εξετάζει επίσης τη διασύνδεση του συστήματος τηλεματικής με το αντίστοιχο του τραμ, καθώς δεν υπήρχε ανάλογη πρόβλεψη.
  • Σημειώνεται ακόμη  πως η νέα Διοίκηση του ΟΑΣΑ άσκησε ιδιαίτερη πίεση προς τον ανάδοχο να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να παραδώσει το έργο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό.

Η τηλεματική, σε συνδυασμό με το άλλο μεγάλο έργο του ΟΑΣΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο («ΑΣΣΚ»), αποτελούν μια νέα σελίδα για τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Από κοινού αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός προς το επιβατικό κοινό,  βελτιώνοντας  αισθητά την εικόνα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας.

Οι επιβάτες θα πληροφορούνται από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις:

  • Τον ακριβή χρόνο διέλευσης των οχημάτων όλων των γραμμών που διέρχονται από αυτές
  • Τη γενικότερη λειτουργία του δικτύου των Αστικών Συγκοινωνιών με έκτακτα μηνύματα.
  • Θα υπάρχει η δυνατότητα ηχητικής ενημέρωσης μέσω του σχετικού κομβίου στο στύλο της στάσης, ώστε να λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως οι τυφλοί.
  • Η ενημέρωση των χρηστών των αστικών συγκοινωνιών θα γίνεται επίσης με αντίστοιχη εφαρμογή, η οποία μέσω έξυπνων συσκευών (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) θα πληροφορεί για τις θέσεις των οχημάτων κάθε επιλεγμένης γραμμής πάνω σε χάρτη, για την άφιξη επόμενου οχήματος, για την πλησιέστερη στάση στον χρήστη, καθώς και για την βέλτιστη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε να προγραμματίζει έγκαιρα τις μετακινήσεις του χωρίς να σπαταλά χρόνο περιμένοντας στις στάσεις.

Τέλος, από τα κέντρα ελέγχου του ΟΑΣΑ θα γίνεται η επίβλεψη των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου.