Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση/Διαφάνεια

 • Λειτουργία των ηλεκτρονικών ΚΕΠ (ermis.gov.gr)
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΚΕΠ μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ και ενίσχυση αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων για την εξυπηρέτηση του πολίτη από τις υπηρεσίες του Κράτους
 • Επέκταση και αναβάθμιση της βάσης των ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου  (OpenData.Gov)
 • Εισαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής προδιαβούλευσης με πρώτη εφαρμογή στην εθελοντική κινητικότητα στο Δημόσιο Τομέα
 • Συντονισμός επιχειρησιακών ενεργειών και προετοιμασία του συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τον έλεγχο της χρηματοδότησης των ΜΚΟ

Αποκατάσταση εργασιακών αδικιών στο Δημόσιο

 • Κατανομή των μη διοριστέων επιτυχόντων των διαγωνισμών ΑΣΕΠ της περιόδου 2008 -2015
 • Ρύθμιση της εκκρεμότητας των επιτυχόντων μη διορισθέντων του ΑΣΕΠ του 1998
 • Αναγνώριση ως χρόνου υπηρεσίας των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα
 • Επέκταση των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα
 • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (Ιδιωτικού Τομέα, ΝΠΙΔ)

Εξωστρέφεια

 • Πρώτος διαγωνισμός καινοτομίας “ΙΤ4GOV” με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσω εφαρμογών για τη Δημόσια Διοίκηση
 • Δωρεάν εκτύπωση και διανομή χαρτικής ύλης για τη στήριξη των μαθητών στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με το Εθνικό Τυπογραφείο
 • Πολιτικές για τα ανοιχτά δεδομένων με σκοπό την διευκόλυνση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και την συνακόλουθη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Θέσπιση και χρηματοδότηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης για υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Υιοθέτηση δράσης για την υπέρβαση του «γλωσσικού σεξισμού» και την ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα.