H Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, στην εναρκτήρια ομιλία της, στο  9ο Ετήσιο Συνέδριο  «Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών», έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

«Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση και να τους συγχαρώ για τη διοργάνωση του 9ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η συζήτηση και η θεματολογία είναι σημαντική και επίκαιρη. Ειδικά φέτος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα μας διανύει την περίοδο μετά τα μνημόνια, ανακτά σταδιακά την κυριαρχία της και τη δυνατότητα πολιτικών επιλογών.

Σήμερα, η βασική και πιστεύω κοινή μας προτεραιότητα είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την παραγωγική, αναπτυξιακή και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Ένα σχέδιο με το βλέμμα στο μέλλον, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προκλήσεις της εποχής μας.

Εκ των πραγμάτων, η δημόσια διοίκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια, και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της είναι η μεγάλη πρόσκληση της εποχής μας. Γιατί, η δημόσια διοίκηση είναι στην καρδιά της δημοκρατικής θεσμικής λειτουργίας, της αναπτυξιακής διαδικασίας και του κοινωνικού κράτους.

Στα χρόνια της κρίσης η Δημόσια Διοίκηση υπέστη οριζόντια μείωση που αγγίζει το 20% του δυναμικού της. Πολλές φορές στοχοποιήθηκε και απαξιώθηκε. Χωρίς αμφιβολία είχε διαχρονικά παθογένειες, καθυστερήσεις και αδυναμίες. Στα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από το 2016,  δρομολογήθηκαν σημαντικές θεσμικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της απλούστευσης των διαδικασιών της. Έγιναν πολλά, σίγουρα πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν.

Σε αυτήν τη νέα περίοδο μετά τα μνημόνια θέσαμε τέσσερις στόχους για τη Δημόσια Διοίκηση, τους οποίους υλοποιούμε αυτούς τους επτά μήνες:

  1. Συνέχεια, επέκταση και ολοκλήρωση των θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων
  1. Μια Δημόσια Διοίκηση κινητήριο μοχλό της ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Στρατηγικής της χώρας μας.
  1. Μια Δημόσια Διοίκηση που διασφαλίζει το Δημόσιο Συμφέρον και είναι ανοικτή στην Κοινωνία και στον Πολίτη.
  1. Μια Δημόσια Διοίκηση που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της. 

Απέναντι στο δογματικό μικρό κράτος, προχωράμε με τον κανόνα 1:1 προσλήψεις στη βάση των αναγκών και της στρατηγικής της χώρας, την αναβάθμιση, εκπαίδευση και τα κοινωνικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και την ενίσχυση της Κοινωνικής διάστασης της Δημόσιας Διοίκησης.

Προτεραιότητά μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου, που αποτελεί και οριζόντια προϋπόθεση και μέσο υλοποίησης όλων αυτών των στόχων. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε ήδη προχωρήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα.

Πρώτον: Θεσμικές Αλλαγές – Ανθρώπινο Δυναμικό 

– Ψηφιακά Οργανογράμματα και Περιγράμματα θέσης (595 φορείς),

– Ψηφιακή πλατφόρμα Αξιολόγησης (82% των υπόχρεων σε αξιολόγηση),

– Απογραφή  Προσωπικού Δημοσίου

– Αναβάθμιση της Διαύγειας

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και σε δυο εμβληματικά έργα που προχωρούν και θα αλλάξουν το πρόσωπο και τη λειτουργία του δημοσίου.

α) Στην ολοκλήρωση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου  Δυναμικού.

β) Από κοινού με το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και Ψηφιακών Υπογραφών.

Δεύτερον: Πρωτοβουλίες και προγράμματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση που είναι ανοικτή στην κοινωνία, φιλική στον πολίτη και στην επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα:

  1. ΚΕΠ: Καταξιωμένος θεσμός. Σήμερα λειτουργούν 1.071 ΚΕΠ σε 325 Δήμους, και παρέχουν πάνω από 1000 υπηρεσίες.

Το 2018 διεκπεραιώθηκαν πάνω από 8 εκατ. υποθέσεις πολιτών συνολικά, εκ των οποίων 6,9 εκατ. online. Ενισχύουμε τη λειτουργία των ΚΕΠ με 155 προσλήψεις άμεσα το 2019.

Επίσης υλοποιούμε Πιλοτικό Πρόγραμμα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ με προβλήματα ακοής και όρασης στα ΚΕΠ.  Με Τροπολογία που ψηφίσθηκε την περασμένη εβδομάδα προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων με ειδικά πιστοποιημένα προσόντα την γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Προχωράμε στο Ψηφιακό ΚΕΠ! Φέτος σε πρώτη φάση με την αναβάθμιση των Ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν.  Σε δύο χρόνια τελικός στόχος η ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών στο γραφείο, στο σπίτι και από φορητές συσκευές. 

  1. Υλοποιούμε την προσαρμογή των Ιστοτόπων και εφαρμογών του δημοσίου, ώστε να είναι προσβάσιμες στα ΑΜΕΑ.
  1. Στα Ανοικτά Δεδομένα η χώρα μας κατέλαβε την 8η θέση στην Ε.Ε. και την 15η  θέση στον ΟΟΣΑ (ανάμεσα σε 35 χώρες).
  1. Προχωράμε την Ψηφιακή Πύλη της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας. Σημαντικό έργο για την Δημοκρατική λειτουργία, την καλή νομοθέτηση, την αντιμετώπιση πολυνομίας που θα παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για τους πολίτες και τη δημόσια Διοίκηση.
  1. Υλοποιούμε το έργο για την Απλούστευση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.
  1. «Η Ευρώπη μας» – Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.  Λειτουργεί ήδη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαδικτυακή πύλη ‘’Your Europe’’, ‘’η Ευρώπη σου’’ με 10 θεματικές, που συνεχώς αυξάνονται, και σε διασύνδεση με 385 ιστοσελίδες δημοσίων φορέων που συμμετέχουν.

Η Πύλη αυτή θα ενσωματωθεί  στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πύλη. (Κανονισμός 2018/1724) που στην πλήρη λειτουργία της θα παρέχει: 

• Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες και 

• Διεκπεραίωση και διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο  διοικητικών διαδικασιών ηλεκτρονικά. 

Σήμερα ανατέλλει ένας νέος Ψηφιακός κόσμος. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες. Είναι ανάγκη η χώρα μας να προλάβει το τραίνο.

Οφείλουμε όμως να κάνουμε ορισμένες κρίσιμες διαπιστώσεις σχετικά με τις συνέπειες της ψηφιακής επανάστασης. Διεύρυνση περιφερειακών, ενδοπεριφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων.  Νέος αλφαβητισμός – σε κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Συνέπειες στην παραγωγή και αγορά εργασίας.

Πολιτική υποχρέωση η στήριξη του Κοινωνικού Κράτους, της εκπαίδευσης, και της κατάρτισης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η κατοχύρωση στη νέα εποχή της Δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της ελευθερίας και των προσωπικών δεδομένων.

Γιατί, στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οι πολυεθνικές θέτουν την ψηφιακή agenda, ελέγχουν τα τεχνολογικά δεδομένα, και καθορίζουν την αγορά.

Η τεχνολογική εξέλιξη θα προχωρήσει.  Αυτό που όμως έχει σημασία σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό  επίπεδο είναι να διασφαλίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο, η διαφάνεια, ο δημοκρατικός και κοινωνικός έλεγχος. Να λειτουργεί η τεχνολογία ως μέσο και εργαλείο στο πλαίσιο της δημοκρατίας, και του κράτους δικαίου, για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.    

Γι’ αυτό είναι κρίσιμη η Εθνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ο διάλογος και η συνεργασία ανάμεσα στην Κυβέρνηση, τη Βουλή, τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους Επιστημονικούς Φορείς.

Η σημερινή συζήτηση θα συμβάλλει σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Καλή επιτυχία στις εργασίες σας».