Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου σήμερα ευχαριστώντας την Προεδρία της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEECP), για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει έως τώρα και τη φιλοξενία της σημερινής συνάντησης.

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης, θα αναφερθώ σε ένα οριζόντιο ζήτημα, το οποίο μας ανησυχεί όλους: Οι αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, Αφρική και Ευρώπη ενισχύουν την πεποίθηση ότι για μια ακόμη φορά, η τρομοκρατία αποτελεί μια παγκόσμια πρόκληση την οποία καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της. Απαιτούνται αποφασιστικότητα και συντονισμένες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στο σύνολο της, για να αντιμετωπισθεί επιτυχώς. Χρειάζεται δράση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι βαθύτερες αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης.

Οι τρομοκράτες θα πρέπει να εμποδιστούν από το να έχουν πρόσβαση σε πηγές για τη χρηματοδότηση των πράξεών τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα υποστηρίζει την συμπερίληψη της παράνομης διακίνησης αρχαιολογικών αντικειμένων που αποκτήθηκαν από λεηλασίες και παράνομες ανασκαφές στην αντιτρομοκρατική ατζέντα, καθώς οι δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με την UNESCO, συμβάλλουν σημαντικά στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.

Αγαπητοί φίλοι,

Ένα άλλο ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας για την περιοχή μας είναι εκείνο της μετανάστευσης: Οι μαζικές προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, μάρτυρες των οποίων έχουμε γίνει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο και ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που συνεχίζουν να διασχίζουν τη Μεσόγειο σε αναζήτηση ασφάλειας και μιας καλύτερης ζωής, συνιστούν μια σοβαρή πρόκληση για όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Η Διαδικασία Συνεργασίας της Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEECP), ένα ενεργό forum περιφερειακής συνεργασίας, θα πρέπει να συνεχίσει να συζητά αυτό το σύνθετο φαινόμενο που αντιμετωπίζουν πολλές από τις χώρες μας. Συμμεριζόμαστε όλοι τους στόχους μας, είμαι σίγουρος. Διαφύλαξη των αρχών του διεθνούς δικαίου και των υποχρεώσεων μας απέναντι στους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας, αντιμετώπιση των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων παροχής ασύλου, διασφάλιση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών που επιστρέφονται, γίνονται σεβαστά, εξασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των συνόρων μας.

Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης η οποία έχει επηρεαστεί περισσότερο. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σ’ αυτήν την πρόκληση, που δεν είναι μόνο περιφερειακή αλλά διεθνής, κατά τρόπο που να είναι συμβατός με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες.

Την ίδια στιγμή, στο πνεύμα της περιφερειακής συνεργασίας, έχουμε λάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να συζητήσουμε ποικίλες πλευρές του προσφυγικού ζητήματος σε περιφερειακό επίπεδο. Ανάλογες συναντήσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα, στις 14 Απριλίου 2016 και στη Θεσσαλονίκη, στις 21-22 Απριλίου 2016.
Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγουμε την επανάληψη δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., διασφαλίζοντας ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία σε πρωτοβουλίες που έχουν προταθεί έως τώρα, όπως στο πλαίσιο του Forum Αμυντικής Συνεργασίας Κεντρικής Ευρώπης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και των χωρών της περιοχής μεμονωμένα. Η Αθήνα επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας για την ανάπτυξη της δια-συνδεσιμότητας (inter-connectivity), των μεταφορών και των συναφών υποδομών στην περιοχή, ως μέσο για την προσέγγιση των διαφόρων χωρών και των λαών τους.

Παρά την οικονομική κρίση, η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή οικονομική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς παραμένει μεταξύ των πλέον σημαντικών εμπορικών και επενδυτικών εταίρων.

Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της περιοχής θα ενισχύσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα εξομαλύνει τις υφιστάμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα διοικητικά εμπόδια, δημιουργώντας, έτσι, ένα περισσότερο ελκυστικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πιο σταθερές και προβλέψιμες συνθήκες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των Προγραμμάτων της για τη Διαπεριφερειακή Συνεργασία, μας παρέχει πρόσθετα μέσα για την ενίσχυση της συνεργασίας μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτού του είδους τα έργα συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο, θα βοηθήσουν τις προσπάθειές μας για την αναβάθμιση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συνεργασία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το σχέδιο του Μεσογειακού Διαδρόμου για την Οδική Διασύνδεση αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα, σε αυτό το πλαίσιο.

Κατασκευαστικές εταιρείες από τις χώρες μας, πλούσιες σε εμπειρία στον τομέα των υποδομών μεταφορών δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την εφαρμογή τέτοιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλες εταιρείες από τους τομείς των παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διασυνδεσιμότητα. Ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να προσφέρουν τεχνογνωσία στους ανωτέρω τομείς.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη κάθετων αξόνων και η σύνδεσή τους με τη νέα «Σιδηροδρομική Εγνατία», είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής και της Ευρώπης συνολικά.

Επιπλέον, η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης-Θεσσαλονίκης-Ηγουμενίτσας, καθώς και των θαλασσίων συνδέσεων, όπως αυτή μεταξύ Σμύρνης και Θεσσαλονίκης, θα συνδέσει τη δυτική υπο-περιφέρεια Αδριατικής/ Ιονίου με το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα, ενισχύοντας έτσι τις μεταφορές με διάφορα μέσα και διευκολύνοντας τη συνολική κινητικότητα του εμπορίου και των ανθρώπων στην περιοχή.

Συναφώς, η Ελλάδα υποστηρίζει την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ιονίου–Αδριατικής, τμήματα του οποίου έχουν ήδη κατασκευασθεί.

Ταυτόχρονα, η ενεργειακή ασφάλεια, οι προσιτές τιμές της ενέργειας για τους καταναλωτές και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και διαδρομών συνιστούν, επίσης, ζητήματα υψίστης προτεραιότητας για τις χώρες μας. Η κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή μας, καθώς θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας μία νέα διαδρομή για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Προσδοκούμε την εντατικοποίηση της συνεργασίας μας με όλες τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς η αυξημένη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών θα είναι προς όφελος των χωρών της περιοχής μας.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την εργασία πάνω στη σύνδεση του Αγωγού Ιονίου-Αδριατικής (ΙΑΡ) με τον αγωγό TAP, που θα επιτρέψει οι προμήθειες που μεταφέρονται μέσω του TAP να ρέουν σε άλλες χώρες της περιοχής μας.

Με τους αγωγούς TAP, IAP και τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας, η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντικά ενεργειακά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης, οδηγώντας σε περισσότερο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια φυσικού αερίου και, επομένως, σε περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Πιστεύουμε ότι η Διαδικασία Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης (SEECP) παρέχει μία εξαιρετική ευκαιρία για τη συζήτηση τέτοιων θεμάτων και την εξεύρεση νέων προτάσεων για το πώς να αυξήσουμε τη συνεργασία μας στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.