Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης τοποθετήθηκε στο Φόρουμ με θέμα «Ενισχύοντας την Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης προς την Ελλάδα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, που υλοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Οι συνέπειες μιας διεφθαρμένης δημόσιας διοίκησης αυξάνουν τις ανισότητες μεταξύ των πολιτών, υπονομεύουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι του κράτους και έναντι των θεσμών, κάτι που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την ίδια τη δημοκρατία.

Η Κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν στην επιλογή των επιτελικών στελεχών της Διοίκησης μέσα από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, τη διαμόρφωση κανόνων πρόληψης φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων, που συχνά συναντάται με τη μορφή  των περιστρεφόμενων θυρών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και ενός συστήματος επιλογής προϊσταμένων με κανόνες αντικειμενικότητας και διαφάνειας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου».

To Φόρουμ αποτελεί μία ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας της λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συστράτευση όλων των κοινωνικών φορέων απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.

Στελέχη της Κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, δημοσιογράφοι, φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και ακαδημαϊκοί συζητούν θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως:

  • Το κοινωνικό κόστος της διαφθοράς,
  • Τη χρήση πολιτικών δωρεών με σκοπό την εξασφάλιση επιρροής,
  • Τη σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας και λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα,
  • Το ρόλο-κλειδί της ακεραιότητας για την κοινωνική ευημερία,
  • Τον νέο ρόλο των μέσων επικοινωνίας και των πολιτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς