ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάδειξη του εθνικού κοινοβουλίου συνιστά κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και ύψιστης σημασίας πολιτειακή λειτουργία, καθώς αποτελεί τον κυριότερο τρόπο εκδήλωσης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και του χαρακτήρα του εκλογικού σώματος ως άμεσου οργάνου του Κράτους. Η καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως εκλογικού συστήματος αποτελεί ιστορικού χαρακτήρα Δημοκρατική τομή.

Με το νομοσχέδιο για την αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών  κομμάτων και την κατάργηση του παράνομου και αντισυνταγματικού μπόνους των 50 εδρών θεσμοθετήθηκε, ένα σύστημα πιο αναλογικό, πιο δίκαιο και πιο δημοκρατικό με στόχο την πλουραλιστική συγκρότηση της Βουλής, την εμβάθυνση της Δημοκρατίας και κυρίως την αντιστοίχηση της εκπροσώπησης κάθε κόμματος προς την πραγματική εκλογική δύναμη, με στόχο να πραγματωθεί η γνήσια έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αλλά και να αρθούν οι στρεβλώσεις στην πολιτική εκπροσώπηση των πολιτών.

Από το 2011 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με το υπ΄ αριθμόν 1826 ψήφισμά της κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα χορήγησης δικαιώματος ψήφου, μειώνοντας την εκλογική ηλικία στα 16.

Με τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος, μέσω της συμμετοχής περισσότερων πολιτών στις διαδικασίες για την ανάδειξη των πολιτειακών οργάνων και με τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος ψήφου από τα 17, δεν απαντάται μόνο η ανάγκη διεύρυνσης του εκλογικού σώματος αλλά εναρμονίζεται η χώρα μας με τις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις, στον κρίσιμο τομέα της πολιτικής εκπροσώπησης.

Ειδικότερα:

  • Επιλέγεται η καθιέρωση του αναλογικού εκλογικού συστήματος, με ταυτόχρονη κατάργηση της ενίσχυσης (“μπόνους”) του πρώτου κόμματος, ώστε η Βουλή να αποτελεί πραγματικά αντιπροσωπευτικό θεσμό της ελληνικής κοινωνίας και να εκφράζονται εντός της με δημοκρατικά δίκαιο τρόπο όλες οι απόψεις και οι πολιτικές αποχρώσεις.
  • Ορίζεται ως όριο της εκλογικής ενηλικότητας το 17ο έτος, δίνοντας ουσιαστικότερο ρόλο και λόγο στους νέους, καθώς αποτελούν τη γενιά εκείνη που κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες της κρίσης, αλλά την ίδια στιγμή είναι και το πιο ζωντανό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, στο οποίο στηρίζονται οι ελπίδες για μια βιώσιμη και δίκαιη υπέρβαση της παρούσας δύσκολης συγκυρίας.
  • Το ποσοστό εισόδου ενός εκλογικού σχηματισμού στη Βουλή εξακολουθεί να είναι 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.