Με αφορμή ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προτείνονται στο, υπό συζήτηση, στη Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία προωθούμε.

Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του αρμόδιου για θέματα Νησιωτικότητας, Υφυπουργού, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις παρατηρήσεις που εκφράστηκαν από φορείς των νησιών, τις οποίες και διαβίβασε στον Υπουργό Παιδείας με το σκοπό της ουσιαστικής διαβούλευσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων συμβούλων για θέματα ειδικής, το συγκεκριμένο άρθρο συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρίες, καθότι βελτιώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προέβλεπε αυξημένα όρια και εξασφαλίζει την εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Ειδικά για τους μαθητές των ειδικών σχολείων που βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές δεν υπάρχει κανένας φόβος ή ανησυχία, αφού η παραπάνω ρύθμιση οχυρώνει την δημιουργία τμημάτων ακόμη και με μόνο 3 μαθητές, ανά τμήμα γεγονός που εξασφαλίζει την πιο εξατομικευμένη και ουσιαστική διδασκαλία. Οποιαδήποτε, δε, αναγωγή σε πιθανά προβλήματα λειτουργίας των ίδιων των σχολείων ειδικής αγωγής είναι απολύτως αναληθή και ουδεμία σχέση έχουν με τις προθέσεις της Κυβέρνησης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

08-02-17 Καλύτερες συνθήκες για μαθητές ΑΜΕΑ σε Νησιωτικές και Ορεινές Περιοχές

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει γονείς και εκπαιδευτικούς ότι η νομοθετική κατοχύρωση του κατώτατου ορίου των τριών (3) μαθητών, για την κατ’ εξαίρεση συγκρότηση τμημάτων στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρίες, καθότι βελτιώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προέβλεπε αυξημένα όρια και εξασφαλίζει την εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.

Οι εκφρασθείσες ανησυχίες περί πιθανής αδυναμίας συγκρότησης τμημάτων στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, στις περιπτώσεις που δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός των τριών (3) μαθητών, είναι αβάσιμες καθότι προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων συνδιδασκαλίας και εξασφαλίζεται η ομαλή και ανεμπόδιστη φοίτηση και εκπαίδευση των μαθητών, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει εκφράσει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία σε κάθε γωνιά της χώρας αφενός με τις πρόσφατες ιδρύσεις ειδικών σχολείων και την πρόωρη στελέχωση αυτών, αφού για πρώτη φορά οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή πραγματοποιήθηκαν πριν τις προσλήψεις στη γενική εκπαίδευση και αφετέρου με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν την ενταξιακή εκπαίδευση και καλλιεργούν κλίμα αποδοχής και σεβασμού του δικαιώματος των μαθητών με αναπηρία για ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της μόρφωσης και της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. (http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/26789-08-02-17-kalyteres-synthikes-gia-mathites-amea-se-nisiotikes-kai-oreines-perioxes)