Ποσό ύψους ευρώ 112.120.068,10 σε δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2017, για τα προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2017, κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών