Σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4467/2017 για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών, διευκρινίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι όσοι αγρότες προτίθενται να επιλέξουν την επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς, δεν θα υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει στις 28 Απριλίου.