ΑΠΕ/ΜΠΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, στις 19 Ιουνίου 2017.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης προέδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης.  

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλειος Κόκκαλης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του νομού Αργολίδας κ.κ. Γκιόλας Ανδριανός και Μανιάτης, ο Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε. κ. Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης και  ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Alexander Bartovič.

Στις εργασίες της Επιτροπής  συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων που συνδέονται με τον αγροτικό χώρο, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι οποίοι συμβάλουν  στο σχεδιασμό του Προγράμματος με τους καλύτερους δυνατούς όρους διαφάνειας και αποδοτικής χρήσης των πόρων του.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Αποστόλου,  κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης αναφέροντας ότι το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο στη βάση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, με σαφή στόχευση, το οποίο απαντά στις προκλήσεις της εποχής και το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον υλοποίησης μιας σειράς μέτρων πολιτικής, που στοχεύουν στην ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και στον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου. Σχετικά με την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 σχολίασε ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά καθώς έχει ενεργοποιηθεί σημαντικό μέρος του Προγράμματος, επιτυχία που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη στρατηγική επιλογή του Υπουργείου να επενδύσει στη συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας, εκχωρώντας σε αυτές σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και πόρους που φτάνουν το 37% των πόρων του Προγράμματος.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλειος Κόκκαλης, τόνισε την ανάγκη δημιουργικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει και φαίνονται τα αποτελέσματα του καθώς και την ιεράρχηση των αναγκών σε αυτές που εξυπηρετούν τόσο τοπικές ανάγκες όσο και την εθνική στρατηγική του Προγράμματος. Προϋπόθεση όλων είναι η δομική αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και η προσέλκυση νέων καθώς και η αξιοποίηση νέων μεθόδων και τεχνολογιών.  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να εδράζει σε πραγματικές ανάγκες, αναπτυξιακές επενδύσεις και ισόρροπη ανάπτυξη και όχι  να αποτελεί επιδοματική πολιτική.

Ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Alexander Bartovič τόνισε ότι η εφαρμογή του Ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε εξέλιξη και πλησιάζει τον μέσο όρο απορρόφησης της ΕΕ. Ωστόσο, όπως και με κάθε πολύπλοκο Πρόγραμμα όπως αυτό, παραμένουν αρκετές προκλήσεις και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις ελληνικές αρχές συνεχίζοντας τις σημαντικές προσπάθειές τους. Το ΠΑΑ 2014-2020 είναι ένα τα πιο μεγάλα και εξελιγμένα Προγράμματα, σε επίπεδο ΕΕ.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Χαράλαμπος Κασίμης τόνισε ότι οι εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης εντάσσονται  στο συνολικότερο κυβερνητικό σχεδιασμό ώστε να τεθεί η αγροτική ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας της χώρας στο επίκεντρο ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα, κινητοποιώντας δημιουργικά τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και αξιοποιώντας τις επενδυτικές και άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΑΑ 2014-2020. Η εθνική στρατηγική θα επενδύει στην ποιότητα και την ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων και θα απαντά στις μεγάλες προκλήσεις, που αφορούν στο κόστος παραγωγής, στην προστιθέμενη αξία και την εξωστρέφεια των αγροτικών μας προϊόντων και γενικότερα θα συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερή μετατόπιση προς ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, το μελλοντικό σχεδιασμό υλοποίησης προκηρύξεων του Προγράμματος, την ετήσια έκθεση υλοποίησης 2017 (έτους εφαρμογής 2016), συμπεριλαμβανόμενης της αξιολόγησης προόδου των δεικτών υλοποίησης του προγράμματος, την τροποποίηση ορισμένων κριτηρίων επιλογής μέτρων /δράσεων του ΠΑΑ, τη 2η υποβολή της πρότασης 1ης τροποποίησης του προγράμματος και τέλος την πρόοδο κάλυψης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.

Η 3η συνεδρίαση, ολοκληρώθηκε αφού προηγουμένως αναπτύχθηκαν διεξοδικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις της συνάντησης και προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το 4ο τρίμηνο 2017.