Στο πλαίσιο του τριετούς προγραμματισμού για την εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό, οργάνωση και σταδιακή υλοποίηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

 • Άμεση θεσμοθέτηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υλοποίησή της εντός της επόμενης τριετίας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πρώτο έτος της προσχολικής αγωγής, το πνεύμα της πρωτοβουλίας του Υπουργείου είναι όχι να επιβάλλει την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών, αλλά να παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να την επιλέξουν απρόσκοπτα, εφόσον το επιθυμούν.
 • Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία, σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από 25-22 σε βάθος τριετίας.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής στην κατεύθυνση της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης: α) ίδρυση νέων δομών, με εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου για ΑμεΑ. β) προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Ειδικών Νηπιαγωγείων με αυτά των αντίστοιχων σχολείων γενικής εκπαίδευσης (σχόλασμα στις 13.15 αντί στις 12.25). γ) δυνατότητα όλων των Ειδικών Σχολείων να λειτουργήσουν ολοήμερο πρόγραμμα, με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών. δ) αναβάθμιση της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια.
 • Η Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του τριετούς προγραμματισμού μας για την εκπαίδευση. Η αναβάθμισή της συνδέεται με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας. Θεσμοθετήσαμε το έτος μαθητείας, ως προαιρετικό τέταρτο έτος στα ΕΠΑΛ, το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Στην εφαρμογή του γνώρισε θετική αποδοχή από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους εργοδότες
 • Σταδιακή ένταξη των προσφυγόπουλων στο πρωϊνό ωρολόγιο πρόγραμμα με την ίδρυση 600 τάξεων υποδοχής σε δημοτικά σχολεία της χώρας (Ιούνιος 2017).
 • Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής για την παιδεία με την επέκταση σε όλα τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την επόμενη χρονιά επέκταση σε 300.000 μαθητές.
 • Αναγνώριση των πενταετών προγραμμάτων σπουδών ως πτυχίων με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό (Μάστερ). Πρόκειται για την ικανοποίηση αιτήματος πολυτεχνικών σχολών με ταυτόχρονη επίλυση του αντίστοιχου προβλήματος επαγγελματικών προσόντων των πτυχιούχων των ΤΕΙ.
 • Δυνατότητα δωρεάν φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ώστε κανένας φοιτητής να μην αποκλείεται από μεταπτυχιακές σπουδές για λόγους οικονομικούς.
 • Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι έντονη η αναγκαιότητα χάραξης ενιαίας και οριζόντιας πολιτικής για τη Νέα Γενιά και για το λόγο αυτό προχωρούμε σε αναβάθμιση της θεσμικής μορφής και των εργαλείων για την άμεση πραγματοποίηση αυτής της πολιτικής.
 • Αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με την στελέχωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύντομα θα προχωρήσει η  ανακοίνωση μόνιμων διορισμών για την επόμενη τριετία.
 • Σχεδιάζεται η ριζική αναβάθμιση των τελευταίων δύο τάξεων του Λυκείου κάτι που θα οδηγήσει σταδιακά στην κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων και της εισαγωγή στα ΑΕΙ με τον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου.
 • Τα Πανεπιστήμια θα ενισχυθούν με επιπρόσθετα 65 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2018 και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να καλύψουμε το σύνολο των ανελαστικών δαπανών τους.
 • Το TEI Αθήνας και το ΤΕΙ Πειραιά συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη των στόχων τους στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Πρόθεση είναι, μετά από διαδικασίες αξιολόγησης, να δημιουργήσουν τα δυο αυτά Ιδρύματα το «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».  Στο πλαίσιο αυτού του Πανεπιστημίου θα δημιουργηθούν και διετείς δομές που θα παρέχουν διπλώματα Ευρωπαϊκών επαγγελματικών προσόντων για αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.