Παρατείνεται η επιδότηση σίτισης μέσω της κάρτας αλληλεγγύης του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Επίσης παρατείνεται η πρώτη φάση του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» που εφαρμόζεται σε 30 Δήμους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 καθώς και η λειτουργία των «Δομών αντιμετώπισης φτώχειας» μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2017.

Οι παρατάσεις στα δύο πρώτα προγράμματα δίνονται προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα έως την ενεργοποίηση του ΚΕΑ σε πανελλαδικό επίπεδο.