Με διάταξη του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρατείνεται έως τις 31/12/2018 η θητεία των επικουρικών ιατρών και του επικουρικού προσωπικού, των οποίων η σύμβαση θα έληγε 30-09-2017.

Επειδή η λήξη των συμβάσεων στις 30/09/2017 θα διατάρασσε την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας και θα έπληττε τη δημόσια υγεία, εφόσον, συνέπεια της αποχώρησης των εν λόγω ιατρών και του προσωπικού, θα ήταν να υπάρξουν κενά και περαιτέρω ελλείψεις, οι οποίες θα λειτουργούσαν σε βάρος της υγείας των ασθενών αλλά και επειδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης αντιλαμβάνεται το σπουδαίο έργο και τη σημαντικότατη προσφορά όλου αυτού του προσωπικού στη διάρκεια των τελευταίων ετών για να κρατηθούν όρθια τα Νοσοκομεία, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να παραταθούν οι συμβάσεις τους και να εξακολουθήσουν να εργάζονται προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.