Η εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών τόσο στην αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας καυσίμων υλοποιήθηκε με την ανάληψη ενεργειών της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση εξέδωσε τις απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίοι παρέμεναν αδρανείς και βελτίωσε το νομοθετικό πλαίσιο που παρέλαβε, καθώς περιείχε πολλές αδυναμίες και ελλείψεις.

Το σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) στα μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών (βυτιοφόρα κλπ.) νομοθετήθηκε το 2013, ωστόσο οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του εκδόθηκαν το 2017.

Το θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και τον έλεγχο ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στις «ελεύθερες εγκαταστάσεις» των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων  προϋπήρχε από το 2013. Ωστόσο, η έκδοση της απαραίτητης εφαρμοστικής απόφασης έγινε με Κοινή Υπουργική Απόφαση το 2015 και το 2016.

Τις ίδιες αδυναμίες παρουσίαζε η νομοθεσία για τα συστήματα εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, οι οποίες θεραπεύτηκαν με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων το 2017.

Συνολικά, το σύστημα εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων προβλέφθηκε για πρώτη φορά με το νόμο 3784 του 2009. Ωστόσο, η πρόβλεψη για εγκατάσταση λογισμικού από διαφορετικές εταιρείες, χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στον έλεγχο, αλλά και προβλήματα με παραποιήσεις του λογισμικού και των στοιχείων που αποστέλλονταν από τις αντλίες. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες νομοθετικές και άλλες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος με την παράλληλη αναβάθμιση και υλοποίηση ενός εθνικού λογισμικού και την επέκτασή του σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ακόμα, δράσεις για την περαιτέρω θωράκιση του πλαισίου για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων περιλαμβάνουν την αποστολή για έγκριση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο αφορά στη μοριακή ιχνηθέτηση των καυσίμων. Ταυτόχρονα σε δοκιμαστική λειτουργία βρίσκεται το μητρώο εμπορίας και διακίνησης όλων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν συμπληρωθεί και με νέα νομοθεσία, όπου ήταν απαραίτητο, όπως άλλωστε συνέβη και με το λαθρεμπόριο σε άλλα είδη (καπνικά, αλκοολούχα).