Πλεόνασμα 91,4 εκ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, αντί προϋπολογισμένου ελλείμματος 318,75 εκ. ευρώ. Το πλεόνασμα αυτό προκύπτει μετά και τον υπολογισμό των αποδόσεων του ΕΦΚΑ προς τρίτους (ΕΟΠΥΥ, ΑΚΑΓΕ, ΟΑΕΔ, ΕΤΕΑΠ κλπ.). Βασικός παράγοντας για αυτή τη θετική εξέλιξη τα αυξημένα έσοδα από τις εισφορές.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις εισφορές των μισθωτών ήταν αυξημένα κατά 10,4% έναντι του στόχου και τα έσοδα από τις εισφορές μη μισθωτών- αυτοαπασχολουμένων κατά 10%, παρά το εκτεταμένο κλίμα καταστροφολογίας στη δημόσια σφαίρα όλο το προηγούμενο διάστημα.

Τέλος, η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις ανήλθε στα 10,6 δις. ευρώ με την αρχική εκτίμηση να είναι κατά 100 εκ. ευρώ υψηλότερη.