Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017, που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων (Παρατηρητήριο), που εδρεύει στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 15.06.2017 έως και την Δευτέρα 26.06.2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ.