Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ο σχεδιασμός του ΕΣΔΙΦ περιλαμβάνει μια σειρά οριζόντιων παρεμβάσεων σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής και κάθετων εξειδικευμένων πολιτικών, που απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες στους τομείς που εντοπίζονται ανισότητες. Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης βρίσκεται σε ανοιχτή διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, φορείς και συλλογικότητες και επικαιροποιείται και διαμορφώνεται κατάλληλα.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις, επικοινωνώντας για αυτές με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ.