Τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το πλαίσιο αρχών και στόχων του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Μέχρι την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 15.00 κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση του Σχεδίου