Ξεκίνησε η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα εξυπηρετήσει σταδιακά όλα τα τακτικά περιστατικά μονίμων κατοίκων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης επειγόντων περιστατικών.