Ξεκίνησε την λειτουργία του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ο νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής, δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”.

Επίσης, εγκρίθηκε η αγορά και η τοποθέτηση σπινθηρογράφου με αξονικό τομογράφο (Spect- CT), από το ΠΔΕ (600.000 €), εγκαινιάσθηκε το νέο ψυχροστάσιο με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας (1.000.000 €), έργο που εκτελέστηκε σε λιγότερο από 6 μήνες.

Τέλος, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση εγκατάστασης μονάδων παραγωγής οξυγόνου στα 5 μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης (1.400.000 €), η αγορά νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στα νοσοκομεία Βενιζέλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, καθώς και η αγορά σύγχρονου εξοπλισμού της οφθαλμολογικής κλινικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.