ΑΠΕ/ΜΠΕ

Δίνονται στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων – δηλώσεων ανά Ομάδα Προσανατολισμού για ΓΕΛ και Ειδικότητας στα ΕΠΑΛ των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2017. Προς διευκόλυνση και σύγκριση παρατίθενται και τα αντίστοιχα στοιχεία του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετείχαν στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι 32.732, έναντι 29.258 πέρσι.

Στις Θετικές Σπουδές 31.383 υποψήφιοι έναντι 28.647 πέρσι και στην Ομάδα Θετικών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 21.793 έναντι 21.535 πέρσι (3.455 με το παλαιό σύστημα).

Συνολικά συμμετείχαν 85.908 υποψήφιοι, έναντι 82.895 το 2016.

Αντιστοίχως καταγράφονται οι προτιμήσεις ανά ειδικότητα για 19.021 υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έναντι 17.803 το 2016 (2.578 με το παλαιό σύστημα).

Oι πίνακες με τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία