Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση 21μελούς Ομάδας Διοίκησης Έργου για την χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, που θα προστατεύουν τις γυναίκες και τα κορίτσια από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, με γνώμονα το σκανδιναβικό νομοθετικό μοντέλο αντιμετώπισης της πορνείας και την επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, ώστε να μεταφερθεί η εμπειρία και οι καλές πρακτικές από την εφαρμογή της σουηδικής νομοθεσίας για τον αγοραίο έρωτα, αλλά και να αναδειχθεί ότι η πορνεία είναι μια μορφή βίας που υποβαθμίζει την γυναικεία φύση και αξιοπρέπεια ως «παρεχόμενη υπηρεσία» και λαμβάνει απειλητικές διαστάσεις τροφοδοτώντας τα κυκλώματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.

Η επιτροπή, η οποία είναι άμισθη, αποτελείται από εξειδικευμένους/ες επιστήμονες από όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων με τη θεματική ειδικοτήτων και από έμπειρα στελέχη της ΓΓΙΦ.

Περαιτέρω, για τη διαδικτυακή δημοσιοποίηση της ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ