Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ και την εναρμόνιση της χώρας μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το υπουργείο Υγείας κατέληξε σε Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών το οποίο και απέστειλε σήμερα στην ΟΕΝΓΕ για ενημέρωση και υποβολή παρατηρήσεων. Το Σχέδιο Νόμου καταρτίζεται για την εναρμόνιση της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Οδηγία 2003/88/ΕΚ) και την νομολογία του Δ.Ε.Ε. (υπόθεση C-180/14).

Το Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ το οποίο επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των γιατρών. Συγκεκριμένα:

  • εναρμονίζει την ιατρική νομοθεσία της χώρας με την οδηγία 2003/88/ΕΚ,
  • απαλλάσσει τη χώρα από την επιβολή υψηλού χρηματικού προστίμου,
  • καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών του ΕΣΥ σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας τους,
  • διασφαλίζει το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων τους (ώρες εργασίες, ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση, ετήσια άδεια κ.ά.),
  • διασφαλίζει την ασφαλή και ποιοτική φροντίδα των ασθενών,
  • δεν θίγει τα εισοδήματα των ιατρών δεδομένου ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις εφημερίες των ιατρών όχι μόνο διατηρείται αλλά και ενισχύεται λόγω της αύξησης της ωριαίας αποζημίωσης ανά βαθμίδα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο της αξιολόγησης.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.