Η νέα Υπηρεσία Ασύλου γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων από τα ΜΜΕ και πολίτες σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση.Παρακάτω παρατίθενται οι συχνότερες ερωτήσεις, στις οποίες καλείται να απαντήσει η Υπηρεσία, καθώς και συνοπτικές απαντήσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις σε ένα αρχείο PDF ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσiα Ασύλου (asylo@asylo.gov.gr, τηλ. 210 6988500).
 

Στατιστικά στοιχεία

Νομοθεσία

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική νομοθεσία ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο
 

Ζητώντας άσυλο