Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για το αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης.

Με έναν διαγωνισμό, στον οποίο τηρήθηκαν όλες οι εγγυήσεις διαφάνειας, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και επενδυτικής συμμετοχής υψηλών προδιαγραφών.  Πρόκειται για μία παραγωγική επένδυση η οποία θα πραγματοποιηθεί με όρους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και των τοπικών κοινωνιών, γεγονός, που αποτυπώνεται ανάγλυφα και στη σύμβαση παραχώρησης, που σύνηψε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς πραγματοποίησε σημαντικές αλλαγές στη δομή του διαγωνισμού προς τον σκοπό αυτό.

Ως εκ τούτου, τους επόμενους μήνες και μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες θα τονώσουν δραστικά την απασχόληση στην περιοχή.

Δημιουργούνται άμεσα 1000 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής. Επίσης 500 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και εκατοντάδες ακόμη, την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέες εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις. Μάλιστα θα υπάρξει μέριμνα να δοθεί προτεραιότητα στην απασχόληση των ανέργων.

Χάρις στις σημαντικές αλλαγές που πέτυχε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη δομή του διαγωνισμού, για πρώτη το Δημόσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετικής σημασίας επένδυση: Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου  από 40% σε 46%. Ήδη λοιπόν το Δημόσιο απέκτησε ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.

Μάλιστα, Για πρώτη φορά, οι πολίτες και τοπικές θα έχουν ισχυρά ανταποδοτικά οφέλη, καθώς διπλασιάζονται  τα έσοδα που θα λαμβάνει το κράτος από την εκμετάλλευση του έργου, τα οποία  θα μπαίνουν στα ταμεία του δήμου της περιοχής για κοινωφελείς δράσεις.  Επίσης, για πρώτη φορά ένα σύγχρονο έργο θα σέβεται την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου και του τοπίου. Επιπλέον, μέσα από τέτοιο έργο θα δοθεί ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέταξε στους  όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας  τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου σε έκταση δέκα στρεμμάτων για την αποκλειστική προβολή των τοπικών προϊόντων και εταιρειών.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι για πρώτη φορά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε ήδη να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκτέλεσης των απαλλοτριώσεων τόσο για τον αερολιμένα όσο και για τις οδικές συνδέσεις, και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την εξεύρεση χρηματοδότησης των αρχαιολογικών ερευνών πριν την έναρξη  της περιόδου Παραχώρησης, καθιστά πλήρως επιτεύξιμο τον στόχο υλοποίησης του Έργου εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος χωρίς καθυστερήσεις. Σημειώνεται, ότι τα παραπάνω θέματα, αποτελούσαν χρόνιες πληγές και ευθύνονταν για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων στη χώρα, που οδηγούσαν με μαθηματικό τρόπο, σε υπέρογκες εργολαβικές διεκδικήσεις, εις βάρους του Δημοσίου και εντέλει, των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών.

H ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του εξαιρετικά σημαντικού αυτού έργου για την Κρήτη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την Εθνική Οικονομία αλλά και την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στο μακρόπνοο σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αφορά τα έργα τρίτης Γενιάς, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη ανάπτυξη που επιχειρείται να εγκαθιδρυθεί στη χώρα.