ΑΠΕ/ΜΠΕ

Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο

Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο