Για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας (2003) του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», θα λειτουργούν από σήμερα 10 συνολικά χειρουργικές αίθουσες στον κεντρικό κόμβο χειρουργείων του νοσοκομείου, έναντι 7 που λειτουργούσαν έως τώρα. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την ανάπτυξη και των 4 υπόλοιπων χειρουργικών αιθουσών.