ΑΠΕ/ΜΠΕ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν.4430/31-10-2016 (ΦΕΚ 205Α΄) σχετικά με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων, που σχετίζονται με την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό, η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς προχώρησε στις 11-07-2017 σε πρόσληψη δεκατεσσάρων 14 συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι εν λόγω συμβάσεις καλύπτουν τις πραγματικές λειτουργικές και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας και του ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού, ενώ επιτυγχάνεται και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, αφού το ετήσιο όφελος για το Νοσοκομείο, σε σχέση με την προϋπάρχουσα σύμβαση ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 24.096,60 ευρώ ετησίως.