Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 271.194 ευρώ, του νεοϊδρυθέντος Ειδικού Σχολείου Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού, στον Ασπρόπυργο, με ΚΥΑ των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και  Οικονομίας και Ανάπτυξης  κ.κ.  Παναγιώτη Κουρουμπλή και Δημήτρη Παπαδημητρίου.
Η παραπάνω χρηματοδότηση προέρχεται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.