Συνεδρίασε χθες, για πρώτη φορά η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ) του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με θέμα την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2017-2021.

Το αντικείμενο της ΕΚΕΔΔ, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της χώρας και της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, είναι η κατάθεση απόψεων προς την Επιστημονική Επιτροπή, για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2017-2021 και πιο συγκεκριμένα για τους βασικούς αναπτυξιακούς σκοπούς και τα κύρια μέσα υλοποίησής τους, συνδιαμορφώνοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας πως:

«Στο Υπουργείο Οικονομίας κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής που στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με στόχο μία κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή συντονίζουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας. Στο κέντρο του σχεδιασμού μας βρίσκεται η αξιοποίηση του υψηλά μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα. Η λογική μας είναι στον αντίποδα των πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης και απαξίωσης της εργασίας που ακολούθησαν οι προκάτοχοι μας που οδήγησαν την οικονομία σε βαθιά ύφεση και τους νέους στην μαζική φυγή στο εξωτερικό. Επενδύουμε στην έρευνα και την καινοτομία και τη σύνδεση τους με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις ώστε να ωθηθεί η οικονομία σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μόνο έτσι θα μπορέσει η οικονομία να δημιουργήσει και να διατηρήσει πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας που θα κρατήσουν τους νέους στη χώρα και θα αναβαθμίσουν τη θέση της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της  ΕΚΕΔΔ και Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά το κείμενο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρθηκε αναλυτικά στη ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος προς την κατεύθυνση της οικονομίας  της γνώσης με παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, καθώς και μεγάλου εξαγωγικού δυναμισμού και επέμεινε στην παράλληλη επιδίωξη της  κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικολογικής βιωσιμότητας, της συνοχής και μείωσης κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Πρόταξε τη σημαντική  αύξηση της απασχόλησης, τη συγκράτηση του πληθυσμού (μείωση γήρανσης) και πιο συγκεκριμένα του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) και στάθηκε ιδιαίτερα στον στόχο για μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, μέχρι το 2021. Αναφερόμενος στα αίτια της διαρκούσας δομικής κρίσης, την χαρακτήρισε, ως κρίση αναπτυξιακού υποδείγματος/κρίση ανταγωνιστικότητας και χάραξε τις κατευθυντήριες γραμμές της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση μέσα από ένα βιώσιμο, διεθνώς ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την κρίσιμη σημασία του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του αναπτυξιακού σχεδιασμού, του συνεκτικού συντονισμού του και της αποτελεσματικής υλοποίησης του. Αναφέρθηκε στην πολύμορφη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων με θετικό κοινωνικό πρόσημο και παρουσίασε την πρωτοβουλία του Υπουργείου για την δημιουργία «γέφυρας»-σύνδεσης μεταξύ των ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού και των εδώ επιχειρήσεων, ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων.

Κλείνοντας, ο κ Λαμπριανίδης τόνισε πως σήμερα η οικονομία μας θυμίζει ένα συμπιεσμένο ελατήριο, που στις κατάλληλες συνθήκες, όπως διαμορφώνονται μετά και το επιτυχές κλείσιμο της αξιολόγησης, μπορεί να εκδηλώσει μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική, προσφέροντας σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Απαιτείται μόνο η οριστική και αξιόπιστη  ρύθμιση των χρεών (ιδιωτικών και δημόσιων) και των πλεονασμάτων, ώστε το αργούν επενδυτικό δυναμικό να εκκινήσει.

Στη συνέχεια κατέθεσαν τις απόψεις τους τα μέλη της ΕΚΕΔΔ και ακολούθησε γόνιμος διάλογος. Αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου με στόχο την άμεση ολοκλήρωση και υλοποίησή του.