Ο Υπουργός Εσωτερικών ανταποκρινόμενος στα αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 1.980.000 ευρώ.

Οκτώ (8) δήμοι ενισχύονται συνολικά με 1.530.000 ευρώ αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία. Με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους, οι εν λόγω επιχορηγήσεις αποδίδονται ως εξής:

Δήμος

Νομός

Ποσό (Ευρώ)

Ακτίου – Βόνιτσας

Αιτωλοακαρνανίας

250.000

Αλμωπίας

Πέλλας

200.000

Ανατολικής Μάνης

Λακωνίας

150.000

Ζίτσας

Ιωαννίνων

250.000

Μονεμβασιάς

Λακωνίας

150.000

Νικολάου Σκουφά

Άρτας

250.000

Οιχαλίας

Μεσσηνίας

160.000

Σουλίου

Θεσπρωτίας

120.000

 

Δύο (2) Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ενισχύονται συνολικά με 450.000 ευρώ από τις πιστώσεις του έργου «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»:

ΔEYA

Ποσό (Ευρώ)

Βορείου Άξονα Χανίων

200.000

Κομοτηνής

250.000