1. Το συνολικό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2015 (υπερσύνολο του ΕΣΠΑ) υλοποιήθηκε στο ακέραιο με βάση την σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Δηλαδή διατέθηκαν στην οικονομία 6,406 δισ. ευρώ (πρόβλεψη 6,4 δισ. ευρώ) εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ εκταμιεύτηκαν το τελευταίο τετράμηνο του 2015 ξεπερνώντας το στόχο που είχε τεθεί στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης (4,5 δισ. ευρώ)
  2. Από το σύνολο των 6,4 δισ. ευρώ που διατέθηκαν το 2015 για δημόσιες επενδύσεις, ποσό 2,3 δισ. ευρώ προήλθε από κοινοτική συνδρομή έργων ΕΣΠΑ 2007-13. Το ποσό αυτό είναι κατά 250 εκατ. ευρώ αυξημένο σε σχέση με τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση του κου. Κωσταντινόπουλου στον  προϋπολογισμό του 2015.
  3. Τα παραπάνω έφεραν τη χώρα μας πρώτη στην απορρόφηση μεταξύ των 28 κρατών-μελών σε όλα τα διαρθρωτικά ταμεία σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έστειλε στις υπηρεσίες μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4-1-2016. (ποσοστό απορρόφησης 98% έναντι 88% ευρωπαϊκού μέσου όρου). Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση η αντίστοιχη θέση στις 4-1-2015 κυμαινόταν από έκτη έως δωδέκατη στα 28 κράτη (ανάλογα με το διαρθρωτικό ταμείο). Greek Statistcs και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κύριε Κωνσταντινόπουλε και αγαπητή εφημερίδα;
  4. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 6,4 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε εθνική συμμετοχή έργων ΕΣΠΑ 2007-13, σε έργα ΕΣΠΑ 2014-20 και σε αμιγώς εθνικά έργα.
  5. Η κοινοτική συνδρομή που αντιστοιχεί στη χώρα μας για το ΕΣΠΑ 2007-13 είναι 20,21 δισ. ευρώ.  Μέχρι τις 4-1-2016  είχαν εισρεύσει συνολικά 19,972 δισ. ευρώ. Απομένουν 387 εκατ. ευρώ, για τα οποία θα υποβληθούν τα σχετικά αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ το προσεχές διάστημα καθώς οι σχετικές δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι 31-12-2015. Εκτίμηση του Υπ. Οικονομίας είναι ότι το ποσοστό απορρόφησης θα υπερβεί το 100% σε όλα τα προγράμματα προσφέροντας και ένα μαξιλάρι ασφαλείας κατά το διοικητικό κλείσιμο των έργων. Αυτό αφορά ακόμα και άκρως προβληματικά προγράμματα όπως το «Ψηφιακή Σύγκλιση» το οποίο η κυβέρνηση του κου. Κωνσταντινόπουλου παρέδωσε αρχές του 2015 με απορρόφηση μόλις 60%.
  6. Και για να κάνουμε μια πρόχειρη σύγκριση μεταξύ του κλεισίματος του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-13, να θυμίσουμε ότι η απώλεια κοινοτικών πόρων στο κλείσιμο του Γ’ ΚΠΣ υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ ενώ ακόμα και σήμερα επιβάλλονται χρηματικές ποινές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα του Γ’ ΚΠΣ.